PREDPISY INTERNETOVÉHO OBCHODU

PREDPISY INTERNETOVÉHO OBCHODU - WWW.WOODENPARADISE.PL

§ 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 1. Obchod www.woodenparadise.pl funguje na základe podmienok opísaných v týchto Predpisoch.
 2. Predpisy opisujú podmienky uzatvárania a ukončenia Kúpnych Zmlúv Produktu a reklamačného poriadku, rozsah služieb poskytovaných elektronicky Obchodom www.woodenparadise.pl, pravidlá poskytovania tých služieb, podmienky uzatvárania a ukončenia zmlúv o poskytovaní služieb elektronicky.
 3. Každý Zákazník v momente začatia využívania Elektronických Služieb Obchodu www.woodenparadise.pl má povinnosť dodržiavať podmienky týchto Predpisov.
 4. V záležitostiach, ktoré nie sú v týchto Predpisoch platia tieto ustanovenia:
  1. Zákon o poskytovaní služieb elektornicky z dňa 18 júla r. 2002
  2. Zákon o právach zákazníka z dňa 30 mája r. 2014,
  3. Zákon o mimosúdnom riešení spotrebiteľských sporov z dňa 23 septembra r. 2016,
  4. Zákon o občianskom zákonníku z dňa 23 apríla r. 1964 a ďaľšie príslušné ustanovenia poľského práva

§ 2 DEFINÍCIE V PREDPISOCH

 1. KONTAKTNÝ FORMULÁR – formulár dostupný na internetovej stránke www.woodenparadise.pl umožňujúci posielanie správ Poskytovateľovi služieb
 2. REGISTRAČNÝ FORMULÁR – formulár dostupný na internetovej stránke www.woodenparadise.pl umožňujúci vytvoriť si Účet.
 3. OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁR – formulár dostupný na internetovej stránke www.woodenparadise.pl umožňujúci zadať Objednávku.
 4. ZÁKAZNÍK – Príjemca služieb, ktorý chce uzatvoriť, alebo uzatvoril Kúpnu Zmluvu s Predávajúcim.
 5. SPOTREBITEĽ – fyzická osoba, ktorá vykonáva s podnikateľom právne činnosti nesúvisiace priamo s jeho obchodnou, alebo profesionálnou činnosťou.
 6. ÚČET – označený individuálnym názvom (login) a heslom, zbierka zdrojov v teleinformatickom systéme Poskytovateľa služieb, v ktorom sú nahromadené údaje Príjemcu služieb, v tom informácie o Objednávkach.
 7. NEWSLETTER - Elektronická služba umožňujúca Príjemcovi služieb na odber a dostávanie bezplatných informácií od Poskytovateľa služieb týkajúcich sa Obchodu a produktov, ktoré sú dostupné na uvedený e-mail Príjemcu služieb.
 8. PRODUKT – vec, alebo služba dostupná v Obchode, je predmetom Kúpnej Zmluvy medzi Zákazníkom a Predajcom
 9. PREDPISY – predpisy Obchodu.
 10. Obchod - Internetový obchod Poskytovateľa služieb, ktorý funguje na adrese www.woodenparadise.pl
 11. PREDAJCA, POSKYTOVATEĽ SLUŽIEB – Kamil Trzebuniak vykonávajúci hospodársku činnosť pod firmou SALES REGIMENT KAMIL TRZEBUNIAK zapísanej do Centrálneho Registra a Informácií o Hospodárskej Činnosti Poľska vedeného ministrom hospodárstva, sídlo: Zawoja 250, 34-222 Zawoja, doručovacia adresa: Zawoja 2476, 34-222 Zawoja, NIP: 5521722649, REGON: 380633297, adresa elektronickej pošty (e-mail): kontakt@woodenparadise.pl, telefónne číslo: +48 883 106 389.
 12. SYSTÉM HODNOTENÍ - Elektronická služba poskytnutá Zákazníkom Poskytovateľom služieb, ktorá umožňuje pridávanie hodnotení Produktov.
 13. KÚPNA ZMLUVA – Kúpna Zmluva Produktu uzavretá medzi Zákazníkom, a Predajcom prostredníctvom Obchodu.
 14. ELEKTRONICKÁ SLUŽBA – služba poskytnutá elektronicky Poskytovateľom služieb Príjemcovi služieb prostredníctvom Obchodu.
 15. PRÍJEMCA SLUŽIEB fyzická osoba, právnicka osoba, alebo organizačná jednotka bez právnej subjektivity, ktorej zákon umožňuje vykonávať právne úkony využívať Elektronické Služby.
 16. OBJEDNÁVKA - vyhlásenie Zákazníka stanovujúce ponuku uzatvorenia Kúpnej Zmluvy Produktu s Predajcom.

§ 3 INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA PRODUKTOV A ICH OBJEDNÁVANIA

 1. Obchod www.woodenparadise.pl prevádzkuje maloobchodný predaj Produkt pomocou Internetu.
 2. Produkty ponúkané v Obchode sú nové, bez poškodenia fyzického a právneho a boli legálne uvedené na poľský trh.
 3. Informácie nachádzajúce sa na internetových stránkach Obchodu nestanovujú ponuku v zmysle zákona. Zákazník, ktorý si Objednáva, skkladá ponuku opísaného Produktu na základe podmienok uvedených v jeho opise.
 4. Cena Produktu je viditeľná na internetovej stránke Obchod, uvedená je v poľských zlotých (PLN) a obsahuje všetky časti, v tom daň DPH. Cena neobsahuje náklady na dopravu.
 5. Cena Produktu, ktorá je viditeľná ná stránke Obchodu je záväzná v momente skladania Zákazníkom Objednávky. Cena sa nezmení bez ohľadu na zmeny cien v Obchode, ktoré sa môžu objaviť po zložení Zákazníkom Objednávky.
 6. Objednávať sa dá:
  1. Cez internetovú stránku pomocou Objednávkového Formulára (Obchod www.woodenparadise.pl) – 24 hodín denne celý rok,,
  2. Prostredníctvom elektronickej pošty na adresu: kontakt@woodenparadise.pl,
  3. Telefonicky pod číslom: +48 883 106 389.
 7. Za účelom zloženia Objednávky, Zákazník nie je povinný sa registrovať v Obchode.
 8. Podmienkou zloženia Objednávky v Obchode Zákazníkom je prečítanie si Predpisov a akceptácia jeho ustanovení v momente zloženia Objednávky.
 9. Obchod realizuje Objednávky zložené od pondelka do piatku v pracovných hodinách Obchodu čiže od 8:00 do 17:00 v pracovné dni. Objednávky zložené v pracovné dni po hodine 17:00, v sobotu, v nedeľu, cez sviatky, budú spracované nasledujúci pracovný deň.
 10. V prípade Objednávky v hodnote, ktorá je vyššia ako 3000 PLN, má Zákazník povinnosť zaplatiť zálohu vo výške 25% hodnoty objednávky
 11. V prípade odstúpenia Zákazníka od zloženej Objednávky, Predajca môže bez dôvodu odstupiť od zmluvy a nechať si zálohu.
 12. V prípade zrealizovania Objednávky, záloha je pripísaná na účet služby.
 13. Pri každom z Produktov, vo formulári umožňujúcom Zákazníkovi výber rozmer a farby, je umiestnená informácia, ktorá z dostupných verzií Porduktu je štandardnou verziou. Tá informácia je označená umiestnením označenia „standard”..
 14. Rozmery iné ako uvedené na karte produktu sú považované za neštandardné rozmery.
 15. V nábytku z kolekcie Rustical sa nepoužívajú kovové vodítka. Na želanie Zákazníka ich môžeme nainštalovať.

§ 4 UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY

 1. Na uzatvorenie Kúpnej Zmluvy je potrebné skoršie zloženie Objednávky Zákazníkom spôsobmi, zhodne s§ 3 bodom 6 a 8 Predpisov.
 2. Po zložení Objednávky Predajca bezodkladne potvrdí jeho potvrdenie.
 3. Potvrdenie obdržania Objednávky obsahuje:
  1. Potvrdenie všetkých dôležitých častí Objednávok,
  2. Formulár odstúpenia od zmluvy,
  3. Tieto Predpisy obsahujú poučenie o práve odstúpiť od zmluvy.
 4. Po verifikácii Objednávky, Predajca bezodkladne potvrdí prijatie Objednávky na realizáciu, poslaním e-mailu. Potvrdenie prijatia Objednávky na realizáciu spôsobí záväzok Zákazníka jeho Objednávkou.
 5. Hneď ako Zákazník obdrží správu e-mail, spomenutej v bode 4 tohto paragrafu, je Kúpna Zmluva uzavretá medzi Zákazníkom a Predajcom.
 6. Každá Kúpna Zmluva je potvrdená nákupným dokladom (faktúra DPH), ktorý bude poslaný elektronickou poštou na emailovú adresu uvedenú v Objednávkovom Formulári.

§ 5 PLATOBNÉ METÓDY

 1. Predávajúci poskytuje nasledujúce platobné metódy:
  1. Platba tradičným bankovým prevodom na bankový účet Predávajúceho,
  2. Platba prostredníctvom elektronického platobného systému (Przelewy24.pl, PayU.pl, PayPal),
  3. Platba pri odbere u dodávateľa čiže na dobierku.
 2. V prípade platby tradičným bankovým prevodom, platbu je potrebné vykonať na bankový účet, číslo: 19 1020 1433 0000 1202 0165 6073 (PKO Bank Polski S.A.) SALES REGIMENT KAMIL TRZEBUNIAK, Zawoja 250, 34-222 Zawoja, NIP: 5521722649. V predmete prevodu napíšte „Objednávka č. …”.
 3. V prípade platby prostredníctvom elektronického platobného systému Zákazník uskutoční platbu pred realizáciou Objednávky. Elektronický platobný systém umožňuje uskutočniť platbu pomocou kreditnej karty, alebo ráchleho bankového prevodu z vybraných poľských bánk.
 4. V prípade platby na dobierku, je objednávka posielaná po verifikácii adresy. Zákazník má povinnosť zaplatiť za Objednávku a odber Produktu od dodávateľa.
 5. Zákazník má povinnosť uskutočniť platbu na základe Kúpnej Zmluvy v termíne 3 pracovných dní odo dňa jej uzavretia, pokiaľ Kúpna Zmluva neustanovuje inak.
 6. V prípade výberu platbobnej metódy opísanej v bode 1.1 a 1.2 tohto paragrafu. Produkt bude poslaný až po jeho zaplatení.

§ 6 NÁDKLADY, TERMÍN A SPOSOBY DORUČENIA PRODUKTU

 1. Náklady na doručenie Produktu, ktoré platí Zákazník, sú dohodnuté v priebehu procesu zloženia Objednávky a závisia od platobnej metódy a spôsobu dopravy kúpeného Produktu.
 2. Na termín doručenia Produktu má vplyv čas realizácie Produktu a čas doručenia Produktu dopravcom:
  1. Čas realizácie Produktov je v závislosti od kolekcie od 15 do 40 pracovných dní od momentu:
   • Zaúčtovania finačných prostriedkov zaplatených podľa Kúpnej Zmluvy na účet Predajcu, alebo
   • Pozitívnej autorizácii transakcie elektronickým platobným systémom, alebo
   • Prijatia Objednávky na realizáciu Predajcom v prípade výberu platby na dobierku.
  2. Doručenie Produktov stanovujúcich predmety v termínoch od 1 do 2 pracovných dní od momentu poslania balíka (doručenie nasleduje výhradne v pracovných dňoch okrem sobôt, nedieľ a sviatkov).
 3. Kúpené Produkty v Obchode sú posielané prostredníctvom kuriéra, alebo vlastnou dopravou Predajcu.
 4. Kúpené Produkty v Obchode Zákazník môže tiež osobne prevziať po predchádzajúcom mailovom, alebo telefonickom kontakte.

§ 7 REKLAMÁCIA PRODUKTU

 1. Reklamácia z dôvodu záruky.
  1. Všetky produkty ponúkané v Obchode majú záruku na území Slovenskej Republiky.
  2. Záručná doba pre Produkty je 24 mesiacov a platí odo dňa doručenia Produktu Zákazníkovi.
  3. Dokument, ktorý oprávňuje záručnú ochranu je záručná karta, alebo doklad o kúpe.
  4. Záruka nevyľučuje práva Spotrebiteľa na reklamácie z dôvodu fyzických a právnych vad Produktu, opísané v Občianskom zákonníku.
 2. Reklamácia z dôvodu poškodenia.
  1. Základ a rozsah zodpovednosti Predajcu voči Zákazníkovi, ktorý je Spotrebiteľ v rámci záruky z dôvodu fyzických, alebo právnych vad sú opísané v zákone o Občianskom zákonníku z dňa 23 apríla r. 1964.
  2. Oznámenia o vadách týkajúcich sa Produktu a nahlásenie žiadosti môžete vykonať prostredníctvom elektronickej pošty na adresu: kontakt@woodenparadise.pl alebo písomne na adresu: Zawoja 2476, 34-222 Zawoja.
  3. V uvedenej správe vo forme písomnej, alebo elektronickej je potrebné uviesť čo najviac informácií týkajúcich sa predmetu reklamácie, druh a dátum zistenia vady a kontaktné údaje. Uvedené informácie výrazne zjednodušia a zrýchlia reklamačný proces Predajcom.
  4. Pre hodnotenie fyzických vad Produktu, je potrebné ho doručiť na adresu: Zawoja 2476, 34-222 Zawoja.
  5. V momente prijatia Objednávky od dopravcu, sa prosí Zákazníka o kontrolu či nevznikli poškodenia Produktu počas dopravy, a či je zhodny s Objednávkou. V prípade poškodenia, alebo nezrovnalostí Produktu s Objednávkou, sa odporúča Zákazníkovi spísanie protokolu škody s dopravcom.
  6. Predajca odpovie na žiadosť Zákazníka, bezodkladne a nie neskôr ako v termíne 14 dní od momentu nahlásenia reklamácie.
  7. V prípade reklamácie Zákazníka, ktorý je Spotrebiteľ – nevyriešenie reklamácia v termíne 14 dní od jej nahlásenia. V súvislosti s oprávnenou reklamáciou Zákazníka, ktorý je Spotrebiteľom, Predávajúci hradí náklady na vyzdvihnutie, dodanie a výmenu výrobku za výrobok bez vád.
  8. Odpoveď na reklamáciu je písomnou formou na papiere alebo napríklad mailom, alebo SMS.
  9. Na reklamáciu sa nevzťahujú poškodenia, alebo vady Produktu, ktoré vznikli nesprývnym používaním nábytku (nezhodne s pravidlami používania nábytku uvedených Predávajúcim), a tiež vlastností, ktoré sú prirodzenými vlastnosťami dreva.

§ 8 PRÁVO NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 1. S výhradou bodu 10 tohto paragrafu, Zákazník, ktorý je zároveň Spotrebiteľom, ktorý uzavrel zmluvu na diaľku, môže odstúpiť bez uvedenia dôvodov, zložením vyhlásenia v termíne 14 dní. Na dodržanie toho termínu stačí poslať uverejnené vyhlásenie odstúpenia od zmluvy.
 2. V prípade odstúpenia od zmluvy, Kúpna zmluva je považovaná ako neuzavretá, a Spotrebiteľ má povinnosť vrátiť Produkt Predávajúcemu, alebo ho odovzdať oprávnenej osobe Predávajúcim bezodkladne a nie neskôr ako je 14 dní odo dňa v ktorom odstúpil od zmluvy jedine, že by sám Predávajúci navrhol, že Produkt vyzdvihne sám. Na dodržanie termínu stačí poslanie Produktu pred jeho vypršaním.
 3. V prípade odstúpenia od Kúpnej Zmluvy je potrebné vrátiť Produkt na adresu: Zawoja 2476, 34-222 Zawoja.
 4. Spotrebiteľ je zodpovedný za zníženie hodnoty Produktu dôsledkom používania ho nesprávnym spôsobom. Aby mohol spotrebiteľ určiť povahu, vlastnosti a fungovanie výrobkov, mal by s výrobkami zaobchádzať a kontrolovať ich iba rovnako, ako by to mohol robiť v stacionárnom obchode.
 5. S výhradou bodu 6 a 8 tohto paragrafu, Predávajúci vráti hodnotu Produktu spolu s nákladmi na dopravu pri použití tej istej platobnej metódy, ktorú použil Spotrebiteľ, jedine, že by Spotrebiteľ výrazne súhlasil s iným spôsobom vrátenia, ktorý preňho nespôsobí žiadne náklady. S výhradou bodu 7 tohto paragrafu vrátenie je bezodkladné a najneskôr v termíne 14 dní od momentu obdržania vyhlásenia od odstúpení od Kúpnej Zmluvy.
 6. Ak Spotrebiteľ vybral spôsob dopravy iný ako je najlacnejší spôsob dopravy ponúkaný Obchodom, Predávajúci nemá povinnosť vrátiť mu dodatočné náklady.
 7. Ak Predávajúci nenavrhol, že sam prevezme Produkt od Spotrebiteľa, môže zadržať vrátenie platby od Spotrebiteľa až do chvíle obdržania Produktu, alebo potvrdenia o poslaní podľa toho čo bude skôr.
 8. Spotrebiteľ odstupujúci od Kúpnej Zmluvy v súlade s bodom 1 tohto paragrafu, znáša iba náklady na odoslanie Produktu Predávajúcemu.
 9. Predávajúci nezabezpečuje Spotrebiteľovi kartón, fóliu, balenie, alebo iné potrebné veci na vrátenie tovaru.
 10. Predávajúci neprijíma vrátenie poslané Zákazníkom na dobierku.
 11. Štrnásťdňový termín, v ktorom môže Spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy sa ráta odo dňa kedy prijal Produkt a prípade služby odo dňa uzavretia zmluvy.
 12. Právo na odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku nemá Spotrebiteľ v prípade Kúpnej Zmluvy:
  1. v ktorej predmetom služby prefarbrikát, vyrobený podľa špecifikácií spotrebiteľa, alebo podľa jeho individuálnych potrieb (právo na odstúpenie od zmluvy majú len Produkty so štandardnými rozmermi a v základných farebných verziách,
  2. v ktorej predmetom je vec doručená v zapečatenom balíku, ktorý po vrátení nie je možné vrátiť vzhľadom na ochranu zdravia, alebo z hygienických dôvodov, ak je balík otvorení po doručení,
  3. v ktorej predmetom sú veci, ktoré po doručení vzhľadom na ich charakter sú neoddeliteľne spojené s inými vecami,
  4. v ktorej predmetom je služba, ktorú Predávajúci vykonal s výrazným súhlasom Spotrebiteľa, ktorý bol informovaný pred začatím služby, že po splnení stratí právo na odstúpenie od zmluvy,
  5. v ktorej predmetom je vec, ktorá sa rýchlo kazí, alebo má krátku trvanlivosť.
 13. Právo odstúpenia od Kúpnej Zmluvy má Predávajúci aj Zákazník v prípade nesplnenia povinností druhej strany v dohodnutom termíne.

§ 9 DRUH A ROZSAH ELEKTRONICKÝCH SLUŽIEB

 1. Poskytovateľ služieb umožňuje prostredníctvom Obchodu využitie Elektronických Služieb ako sú:
  1. Uzatváranie Kúpnych Zmlúv Produktu,
  2. Vedenie Účtu v Obchode,
  3. Systém hodnotení,
  4. Newsletter,
  5. Posielanie správ prostredníctvom Kontaktného Formulára.
 2. Poskytovanie Elektronických Služieb na Príjímateľom služieb v Obchode sa uskutočňuje na základe podmienok v opísaných v Predpisoch.
 3. Poskytovateľ služieb má právo umiestniť na internetovej stránke Obchodu reklamy. Ten obsah je neoddeliteľnou časťou Obchodu a prezentovaného v ňom materiálu.

§ 10 PODMIENKY POSKYTOVANIA A UZATVÁRENIA ZMLÚV O POSKYTOVANÍ ELEKTRONICKÝCH SLUŽIEB

 1. Poskytovanie Elektronických Služieb opísaných v § 9 bod 1 Predpisov Poskytovateľom služieb je bezplatné.
 2. Obdobie na ktoré je zmluva uzavretá:
  1. Zmluva o poskytovaní Elektronickej služby zakladájúcej si na umožnení skladania Objednávky v Obchode je uzatváraná na označený čas a podlieha ukončeniu v momente zloženia Objednávky, alebo ukončenia jeho skladania Prijímateľom služieb.
  2. Zmluva o poskytovaní Elektronickej služby zakladujúcej si na vedení Účtu v Obchode je uzatváraná na neurčito. Uzavretie zmluvy nastupuje v momente poslania Prijímateľom služby vyplneného Registračného Formulára.
  3. Zmluva o poskytovaní Elektronickej Služby zakladajúcej si na využívaní Systému Hodnotenia je uzavretá na určitý čas a ukončí sa v momente umiestnenia hodnotenia, alebo po ukončení využívania Služby Prijímateľom služby.
  4. Zmluva o poskytovaní Elektronickej Služby zakladajúcej si na využívaní Newslettera je uzatváraná na neurčitú dobu.
  5. Zmluva o poskytovaní Elektronickej Služby zakladajúcej si na možnosti poslania správy Posyktovateľovi služby prostredníctvom Kontaktného Formulára je uzarváraná na určitý čas a ukončí sa v momente poslania správy, alebo ukončenia využívania služby Prijímateľom služby.
 3. Technické požiadavky nevyhnutné na spoluprácu s teleinformatickým systémom, používaným Poskytovateľom služieb:
  1. počítač (alebo mobilné zariadenie) s prístupom na Internet,
  2. prístup k elektronickej pošte,
  3. internetový prehliadač,
  4. spustenie v internetovom prehliadači Cookies a Javascript.
 4. Prijímateľ služieb je povinný využívať Obchod spôsobom, ktorý je v súlade so zákonmi a dobrými zvyčajmi s ohľadom na osobné dobro a práva duševného vlastníctva tretích osôb.
 5. Prijímateľ služieb má povinnosť uvádzať údaje zhodné s reálnym stavom.
 6. Prijímateľ služieb má zákaz uverejňovať nezákonný obsah.

§ 11 REKLAMÁCIE TÝKAJÚCE SA POSKYTOVANÍM ELEKTRONICKÝCH SLUŽIEB

 1. Reklamácie týkajúce sa poskytovaním Elektronický Služieb prostredníctvom Obchodu môže Prijímateľ služieb skladať prostredníctvom elektronickej pošty na adresu: kontakt@woodenparadise.pl
 2. V uvedenej správe e-mail, je potrebné uviesť čo najviac informácií a okoľností týkajúcich sa predmetu reklamácie, hlavne druh a dátum zistenie nezrovnalosti a kontaktné údaje. Uvedené informácie výrazne uľahčujú a zjednodušia posúdenie reklamácie Poskytovateľom služieb.
 3. Posúdenie reklamácie Poskytovateľom služieb je bezodkladné a nie neskôr ako v termíne 14 dní od momentu zloženia reklamácie.
 4. Odpoveď Poskytovateľa služieb vo veci reklamácie je posielaná na adresu e-mail Prijímateľa služieb uvedenú v reklamácii, alebo na inak uvedenú Prijímateľom služieb.

§ 12 PODMIENKY UKONČENIA ZMLÚV O POSKYTOVANÍ ELEKTRONICKÝCH SLUŽIEB

 1. Ukončenie zmluvy o poskytovaní Elektronickej Služby:
  1. Ukončeniu môže podliehať zmluva o poskytovaní Elektronickej Služby neurčitého a nepretržitého charakteru (vedenie Účtu, Newsletter).
  2. Prijímateľ služieb môže ukončiť zmluvu s okamžitou platnosťou a bez uvedenia dôvodov poslaním vyhlásenia prostredníctvom elektronickej pošty na adresu: kontakt@woodenparadise.pl
  3. Poskytovateľ služieb môže ukončiť zmluvu o poskytovaní Elektronickej Služby s nepretržitým a neobmedzeným charakterom v prípade, keď Prijímateľ služby porušuje Predpisy, hlavne vtedy, ak poskytuje nezákonný obsah aj po predchádzajúcich upozorneniach aby neporušoval Predpisy s uvedenním termínu. Zmluva v takom prípade je ukončená po uplynutí 7 dní odo dňa vyhlásenia správy na jej ukončenie (výpovedná lehota).
  4. Ukončenie vedie k zániku právneho vzťahu s účinnosťou do budúcnosti.
 2. Poskytovateľ služby a Prijímateľ služby môžu ukončiť zmluvu o poskytovaní Elektronickej Služby kedykoľvek za porozumením strán.

§ 13 DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO

 1. Všetok obsah umiestnený na internetovej stránke pod adresou www.woodenparadise.pl je chránený autorským zákonom (s výhradou § 13 bod 3 a častí umiestnených Prijímateľmi služieb, využívaných na základe licencie, prenesenia autorských práv, alebo povoleného používania) sú majetkom Kamila Trzebuniaka, ktorý vykonáva podnikateľskú činnosť pod firmou SALES REGIMENT KAMIL TRZEBUNIAK, so sídlom: Zawoja 250, 34-222 Zawoja, adres do doręczeń: Zawoja 2476, 34-222 Zawoja, NIP: 5521722649, REGON: 380633297. Prijímateľ služby má plnú zodpovednosť za škodu spôsobenú Poskytovateľovi služby, ktorá je dôsledkom použitia akéhokoľvek obsahu stránky www.woodenparadise.pl, bez súhlasu Poskytovateľa služby.
 2. Akékoľvek využitie kohokoľvek bez výrazného písomného súhlasu Poskytovateľa služieb, niektorého z častí obsahu, alebo obsahu stránky www.woodenparadise.pl je porušením autorského práva, ktoré patrí Poskytovateľovi služieb a má za dôsledok občiansku a trestnú zodpovednosť.
 3. Všetky obchodné názvy, názvy Produktov, názvy firiem a ich logá použité na internetovej stránke Obchodu na adrese www.woodenparadise.pl patria ich majiteľom a sú používané výhradne na identifikačné účely. Môžu byť chránené ochrannými známkami. Všetok materiál, opisy a fotografie prezentované na internetovej stránke na adrese www.woodenparadise.pl sú použité na informačné účely.

§ 14 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Zmluvy uzatvorené prostredníctvom Obchodu sú uzatvárené v súlade s poľským právom.
 2. V prípade nesúladu akejkoľvek časti Predpisov s právom, sa použijú zákony poľského práva.
 3. Akékoľvek spory vyplývajúce z Kúpnych Zmlúv medzi Obchodom a Spotrebiteľmi budú riešené najskôr rokovaním so zámerom zmierlivého urovnania sporu s prihliadnutím na zákon o mimosúdnom riešení spotrebiteľských sporov. Pokiaľ by to však nebolo možné alebo by to bolo pre ktorúkoľvek stranu neuspokojivé, spory bude riešiť príslušný súd v súlade s bodom 4 tohto odseku.
 4. Eventuálne spory medzi Poskytovateľom služby a Prijímateľom služby (Zákazníkom), ktorý je zároveň Spotrebiteľom budú predložené príslušným súdom v súlade s ustanoveniami Občianskeho súdneho poriadku zo 17. novembra 1964
 5. Zákazník, ktorý je Spotrebiteľom má tiež právo na využitie mimosúdnych spôsobov riešenia sprov zložením reklamačnej žiadosti o začiatok mediácie, alebo žiadosti o posúdenie veci príslušným súdom (žiadosť je možné stiahnuť na internetovej stránke http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Zoznam spotrebiteľských arbitrážnych súdov pôsobiacich na Krajských inšpektorátoch obchodnej inšpekcie je dostupný na webovej stránke: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Spotrebiteľ môže využiť bezplatnú pomoc okresného (mestského) ombudsmana, alebo organizácie na pomoc spotrebiteľom. Mimosúdne posúdenie sporu je po zakončení reklamačného konania bezplatné
 6. Spotrebiteľ za účelom mierového riešenia sporu môže zložiť sťažnosť prostredníctvom internetovej platformy ODR (Online Dispute Resolution), dostupnej na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
pixel