ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

PRÁVO NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 1. S výhradou bodu 10 tohto paragrafu, Zákazník, ktorý je zároveň Spotrebiteľom, ktorý uzavrel zmluvu na diaľku, môže odstúpiť bez uvedenia dôvodov, zložením vyhlásenia v termíne 14 dní. Na dodržanie toho termínu stačí poslať uverejnené vyhlásenie odstúpenia od zmluvy.
 2. V prípade odstúpenia od zmluvy, Kúpna zmluva je považovaná ako neuzavretá, a Spotrebiteľ má povinnosť vrátiť Produkt Predávajúcemu, alebo ho odovzdať oprávnenej osobe Predávajúcim bezodkladne a nie neskôr ako je 14 dní odo dňa v ktorom odstúpil od zmluvy jedine, že by sám Predávajúci navrhol, že Produkt vyzdvihne sám. Na dodržanie termínu stačí poslanie Produktu pred jeho vypršaním.
 3. Produkty na vrátenie prevezmeme od Vás vlastnou dopravou.
 4. Spotrebiteľ je zodpovedný za zníženie hodnoty Produktu dôsledkom používania ho nesprávnym spôsobom. Aby mohol spotrebiteľ určiť povahu, vlastnosti a fungovanie výrobkov, mal by s výrobkami zaobchádzať a kontrolovať ich iba rovnako, ako by to mohol robiť v stacionárnom obchode.
 5. S výhradou bodu 6 a 8 tohto paragrafu, Predávajúci vráti hodnotu Produktu spolu s nákladmi na dopravu pri použití tej istej platobnej metódy, ktorú použil Spotrebiteľ, jedine, že by Spotrebiteľ výrazne súhlasil s iným spôsobom vrátenia, ktorý preňho nespôsobí žiadne náklady. S výhradou bodu 7 tohto paragrafu vrátenie je bezodkladné a najneskôr v termíne 14 dní od momentu obdržania vyhlásenia od odstúpení od Kúpnej Zmluvy.
 6. Ak Spotrebiteľ vybral spôsob dopravy iný ako je najlacnejší spôsob dopravy ponúkaný Obchodom, Predávajúci nemá povinnosť vrátiť mu dodatočné náklady.
 7. Ak Predávajúci nenavrhol, že sam prevezme Produkt od Spotrebiteľa, môže zadržať vrátenie platby od Spotrebiteľa až do chvíle obdržania Produktu, alebo potvrdenia o poslaní podľa toho čo bude skôr.
 8. Spotrebiteľ odstupujúci od Kúpnej Zmluvy v súlade s bodom 1 tohto paragrafu, znáša iba náklady na odoslanie Produktu Predávajúcemu.
 9. Predávajúci nezabezpečuje Spotrebiteľovi kartón, fóliu, balenie, alebo iné potrebné veci na vrátenie tovaru.
 10. Predávajúci neprijíma vrátenie poslané Zákazníkom na dobierku.
 11. Štrnásťdňový termín, v ktorom môže Spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy sa ráta odo dňa kedy prijal Produkt a prípade služby odo dňa uzavretia zmluvy.
 12. Právo na odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku nemá Spotrebiteľ v prípade Kúpnej Zmluvy:
  1. v ktorej predmetom služby prefarbrikát, vyrobený podľa špecifikácií spotrebiteľa, alebo podľa jeho individuálnych potrieb (právo na odstúpenie od zmluvy majú len Produkty so štandardnými rozmermi a v základných farebných verziách,
  2. v ktorej predmetom je vec doručená v zapečatenom balíku, ktorý po vrátení nie je možné vrátiť vzhľadom na ochranu zdravia, alebo z hygienických dôvodov, ak je balík otvorení po doručení,
  3. v ktorej predmetom sú veci, ktoré po doručení vzhľadom na ich charakter sú neoddeliteľne spojené s inými vecami,
  4. v ktorej predmetom je služba, ktorú Predávajúci vykonal s výrazným súhlasom Spotrebiteľa, ktorý bol informovaný pred začatím služby, že po splnení stratí právo na odstúpenie od zmluvy,
  5. v ktorej predmetom je vec, ktorá sa rýchlo kazí, alebo má krátku trvanlivosť.
 13. Právo odstúpenia od Kúpnej Zmluvy má Predávajúci aj Zákazník v prípade nesplnenia povinností druhej strany v dohodnutom termíne.
pixel