PRAVIDLÁ POUŽÍVANIA BOROVICOVÉHO A BUKOVÉHO NÁBYTKU

PRAVIDLÁ POUŽÍVANIA BOROVICOVÉHO A BUKOVÉHO NÁBYTKU

 1. Nábytok musí byť používané v súlade s jeho určením.
 2. Odporúča sa uskladnenie a používanie nábytku v uzavretej miestnosti, vetranej a nevystavovanej intenzívnemu slnečnému žiareniu a iným škodlivým atmosferickým činiteľom.
 3. Správna teplota pre borovicový a bukový nábytok je od +15 do +25 stupňov celsius.
 4. Ideálna vlhkosť ovzdušia pre borovicový a bukový nábytok je 45-60%
 5. Potrebné je udržovať nábytok od zdrojov tepla ( ohrievač, pec, komín) v minimálnej vzdialenosti 1 meter.
 6. Drevo je horľavý materiál. V jeho blízkosti by sa nemalo manipulovať s otvoreným ohňom.
 7. Nerovnosť štruktúry a letokruhov, uzlov, prefarbenia a prasknutia sú výsledkom manuálneho spracovania, štylizácie nábytku a práce charakteristickej pre borovicového drevo.
 8. V priebehu používania sa na miestach, ktoré sú intenzívne používané a čistené môžu objaviť odfarbenia.
 9. Nábytok by mal byť čistený špeciálnymi prostriedkami, ktoré sú na to určené.
 10. Pred čistením z nábytku odstráňte prach.
 11. Nábytok musí byť správne vyrovnaný, všetký časti musia byť dotiahnuté na mieste jeho používania.
 12. Počas prvých 3 týždňov od dátumu výroby trvá proces tvrdnutia náteru a neodporúča sa v tom období čistiť povrch nábytku.
 13. Nábytok je potrebné chrániť pred mechanickým poškodením.
 14. Borovicový a bukový nábytok bol vyrobený v súlade so stolárskym umením.
pixel